Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Karadenizliler Derneği”dir. Derneğin merkezi Alanya’ dadir. Şubesi açılmayacaktır

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe
Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2-Derneğin Amacı:

a)Alanya Merkez Kasaba ve Köylerinde Yerleşik olarak yaşayan Karadeniz Yöresinden olan saygın, kişilikli Karadenizli kültürünü ve benliğini ruhunda taşıyan kişileri birlik, beraberlik ve hoşgörü içerisinde bir çatı altında toplamak.

b) Karadeniz Kültürünü yaşatmak, Karadenizlerin Maddi ve manevi sorunlarına yardımcı olmak, Sosyal yardımlaşma ve dayanışma sağlamak için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmak.

c) Kültür ve turizme hizmet amacıyla yörede folklor, sportif etkinlikler, doğa sporları kamp ve gezi gibi faaliyetleri bizzat yapmak veya yapılmakta olanlara sponsorluk yapmak

d) Alanya’daki Karadenizli emlak, inşaat. Turizm, sanayici gibi saygın esnafların mesleki konularda nitelikli ve eleman yetiştirme, onların etkin ve verimli bir şekilde topluma kazandırılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmak. Sonucunu uygulamak.

e) iktisadi iletme kurarak iş ve meslek istihdamı yaratmak, bu konuda rehberlik hizmeti vermek.

f) Üyelerin boş zamanlarını değerlendirmek için okuma salonu, lokal ve benzeri yerler açmak ve işletmek.

Dernek tüzüğünün tamamını görebilmek için Tıklayınız.